About us


NIRINA je udruženje za zaštitu životinja osnovano početkom 2012. kada je grupa građana i građanki odlučila preuzeti odgovornost za život više od 700 pasa. Udruženje čine članovi koji su od početka aktivno uključeni u sve poduhvate, kao i volonteri koji su tu da nas podrže u projektima.

NIRINA is an animal protection association founded in early 2012 when the group of citizens decided to take responsibility for the lives of more than 700 dogs. The association is formed of members who have been actively involved in all the projects from the very beginning, as well as volunteers who are there to support us with projects.


Naš rad je apsolutno volonterski, ne dobijamo plate niti bilo kakav materijalni poticaj. Mi volimo i pomažemo i životinjama na ulici, ali kao članovi NIRINE naš primarni zadatak su psi u azilu. Želimo naglasiti da ništa od ovoda što se čini za azil ne bi bilo moguće bez naših nevjerovatnih stranih donatora.

Our work is absolutely voluntary, we do not get salaries or any material incentives for what we do. We love and help animals on the street, but as NIRINA members, our primary task are dogs in shelter. We want to emphasize that none of the this would be possible without our incredible foreign donors. 


Svi su i više nego dobrodošli da podjete azil kad god žele, pomognu našim radnicima i volonterima ili pak postanu dio odlične ekipe.


Mi smo NIRINA.


Everyone is more than welcome to come to shelter when they want, to help our workers and volunteers, or become part of a great team.


We are NIRINA.


You Might Also Like

0 comments