Mud? No, no, no!I ponovo kiše. Ponovo snijeg i bljuzgavica. Ponovo blato do naših i psećih koljena. Na svu sreću, tokom ljeta smo se pripremali za ovo, pa se dio boksova i prekrio kamenom, šljunkom. Ostali boksovi poslije kiše uglavnom izgledaju ovako:

And rain again. Again snow and slush. Again mud to ours and dogs knees. Fortunately, during the summer we were preparing for this, so some of boxes are covered with stones and gravel. Other boxes after rain looks like this:Zar nije divno?

Da, bilo bi divno da je ljeto pa da se psi mogu okupati. Sada, u kombinaciji sa zimom i prljavom zemljom, psi, radnici i volonteri se mogu samo razboliti.
Stoga smo pokrenuli akciju, kako bi šljunkom prekrili i preostale boksove, te na taj način barem djelimično riješili ovu situaciju.

Isn't it wonderful?

Yes, it would be great in summer days when dogs can use it as swimming pool. Now, combined with cold and dirty ground, dogs, workers and volunteers can only get sick.
So we started the action to cover the remaining boxes with the gravel, and at least partially solve that situation.


Od početka akcije do današnjeg dana, skupljeno je dovoljno novčanih donacija za 45 kubna metra šljunka. Šljunak je kupljen i istovaren u azil. Sada je dalje na našim divnim radnicima.
Za šljunak i dalje možete donirati na paypal: nirina.shelter@gmail.com

Hvala svima koji su do sada učestvovali! 

From the beginning of the action to the present day, cash donations for 45 cubic meters of gravel were collected. The gravel was bought . Now it's on our wonderful workers.
For gravel you can still donate to paypal: nirina.shelter@gmail.com.

Thanks to everyone who has participated so far!

  


You Might Also Like

0 comments