Winter visit


Zimska akcija koja je postala običaj u zadnjih par godina, održana je i ove godine, tačnije danas. Iako je padala kiša, mnogobrojni ljubitelji pasa su se odazvali. Pored novčane donacije, za koju najprije želimo da se zahvalimo našem prijatelju Keni, donirana je i mokra i suha hrana za pse, makarone  riža. Najvrijednije donacije koje su primljene danas jesu osmijesi, pozitivna energija i ljubav pružena azilskim psima, barem na jedan dan.

Winter action that has become practice in the last couple of years, was held this year, more precisely today. Although it was raining, many dog lovers came. In addition to the money donation, for which we first want to thank our friend Keno, wet and dry foods for dogs, macaroni and rice were donated. The most valuable donations received today are smiles, positive energy and love provided to shelter dogs for at least one day.
 Od srca se zahvaljujemo svima koji su pored loših vremenskih uslova došli danas i bar na jedan dan bili dio azilske ekipe. Hvala! <3

We thank all those who, despite the bad weather conditions, have come today and at least on one day were part of the shelter team. Thank you! <3


You Might Also Like

0 comments